FireNET Tổng quan TTBC địa chỉ FireNET 2127/4127

 Tổng quan TTBC địa chỉ FireNET 2127/4127

1. Chức năng nút nhấn trên tủ FireNET 2127/4127:

  • More Fire Events: Xem thêm các sự kiện báo cháy trên tủ FireNET
  • More Events: Xem thêm các sự kiện đang sãy ra trên tủ FireNET
  • Exit: Nút điều khiển thoát ra mành hình chính
  • 4 phím mũi tên 1, 2, 3, 4: Nút điều khiển dùng để cài đặt tủ
  • Nút ?: HIển thị trợ giúp
  • Enter: Nút xác nhận
  • Re-Sound Alarm: Nút bật lại báo động
  • Alarm Silence: Nút tắt báo động
  • Panel Sounder Silence: Tắt tiếng còi bíp trên tủ
  • LampTest : Test các đèn hiển thị trên tủ
  • Reset : Reset lại hệ thống khi các sự kiện kết thúc
  • Fire Drill : Kích hoạt trạng thái báo động
  • Programmable function : Phím chức năng có thể lập trình được

2. Đèn báo trạng thái trên tủ FireNET 2127/4127 :

  • Fire : Khi có sự kiện cháy đèn sáng nhấp nháy màu đỏ
  • Ac Power On : Khi tủ được cấp nguồn AC đèn sáng màu xanh
  • Pre- Alarm : Khi có 1 đầu báo chuẩn bị báo cháy (sắp đạt ngưỡng báo cháy đèn sẽ sáng nhấp nháy màu vàng )
  • Fire Output Active : Các ngõ ra được kích hoạt khi có sự kiện cháy ( đèn sáng màu vàng )
  • On test : Đèn báo kiểm tra hệ thống ( Lamptest ) ,đèn sáng màu vàng
  • Panel sounder silenced : Còi bíp trên tủ tắt đèn sẽ sáng màu vàng
  • Delay Active : Thời gian trễ bắt đầu kích hoạt
  • More Event : Khi có báo cháy hoặc báo lỗi đèn sẽ sáng màu vàng
  • Point ByPassed : Có sự kiện bỏ qua thiết bị trên loop đèn sẽ sáng màu vàng
  • General trouble : Khi có tủ có lỗi đèn sẽ sáng ( lỗi chung ) đèn sẽ sáng màu vàng
  • System Trouble : Hệ thống bị lỗi đèn sẽ sáng màu vàng
  • Power Trouble: Đèn báo lỗi phần nguồn ( mất nguồn AC hoặc mất nguồn Ắcquy)
  • NAC Trouble: Khi có lỗi ngõ ra NAC (Thiếu điện trở giám sát …) đèn sáng
  • Supervisory Alarm: Khi có thiết bị giám sát kích hoạt
  • Key : chìa khóa vặn sang phải để vào level 2, thao tác các phím trên mặt tủ

3. Chức năng, các ngõ đấu nối thiết bị trên tủ FireNET 2127/4127

 3.1 Ngõ tín hiệu đầu vào loop:

 • Dùng để kết nối các thiết bị đầu dò, cảm biến, module địa chỉ cho TTBC
 • Mỗi loop có khả năng hỗ trợ 127 thiết bị địa chỉ có thể là kết hợp nào của cảm biến và module
 • Khi sử dụng analog sounder bases (ASB), các địa chỉ trên 128 – 254 được phân bổ để tăng dung lượng vòng lặp lên tới 254 điểm

3.2 Các ngõ relay có thể lập trình có sẵn

 • FIRE RELAY 1: Relay báo cháy. Khi có sự khiện cháy sẽ thay đổi trạng thái
 • TROUBLE: Relay báo lỗi. khi có lỗi trên hệ thống relay sẽ thay đổi trạng thái
 • FIRE RELAY 2: Relay báo cháy có thêm chưc năng giám sát nguồn điện AC
 • SUPERVISORY: Relay giám sát. Khi có báo động giám sát relay sẽ thay đổi trạng thái
 • AUXILIARY: Relay phụ trợ chức năng có thể lập trình

Chú ý: thông số định mức của relay là 1A, 30v DC

3.3 Mạch thiết bị thông báo

 • Dùng để kết nối các thiết bị thông báo khi có báo động như chuông, đèn,..
 • Xuất điện áp 24v DC và có sẳn 2.5A cung cấp cho mỗi mạch
 • Ngõ ra NAC còn có thể tùy chỉnh cho các chức năng khác như: xuất điện áp 24v liên tục, nguồn 24v có thể reset,

3.4 Các ngõ ra xuất điện áp

 

 • Các ngõ trên được lập trình để xuất điện áp 24VDC – 500mA tùy theo trạng thái của tủ báo cháy nó cũng giống như ngõ Relay.
 • Ngõ Fire Routing,Trouble Routing được giám sát bằng điện trở 10k ở cuối tuyến.Ngõ Progamable output dùng diode 1N4004S để phân cực

3.5 Các ngõ vào điều khiển từ xa tiếp điểm khô

 • TBL: Trouble Input :
 • RES : Reset Input:
 • INT: Intermittent Input
 • CNT: Continuous Input
 • SIL: Silence/Ack Input
 • 0v:
 • PR1: Programmable Input 1 (Auxiliary input)
 • PR2: Programmable Input 2 (Auxiliary input)
 • PR3: Programmable Input 3 (Auxiliary input)

3.6 Ngõ kết nối hiển thị

 

 • COMMS: Kết nối board I/O
 • AUX 24X: Nguồn phụ 24v DC 500mA

3.7 Ngõ kết nối mạng