TỔNG QUAN TRUNG TÂM BÁO CHÁY HOCHIKI , TTBC HCP 1000

TỔNG QUAN TRUNG TÂM BÁO CHÁY HOCHIKI TTBC HCP 1000 HCP 1000

I. CHỨC NĂNG CÁC NÚT NHẤN VÀ ĐÈN HIỂN THỊ TRÊN PANEL HCP 1000

Hình 1: Phím chức năng và đèn led hiển thị trên panel
Hình 1: Phím chức năng và đèn led hiển thị trên panel TTBC HCP 1000

      1. Chức năng các nút nhấn TTBC HCP 1000:

  • SYSTEM RESET: reset hệ thống
  • FIRE DRILL: kích hoạt báo động
  • ACKNOW-LEDGE: cài đặt cấu hình hệ thống
  • GENERAL ALARM: cài đặt cấu hình hệ thống
  • LAMP TEST: kiểm tra đèn báo
  • AUXILIARY DISCONNECT: ngắt kết nối bo mạch mở rộng
  • BUZZER SILENCE: tắt tiếng còi báo trên panel
  • SIGNAL SILENCE: tắt báo động ngõ ra Signal
  • CONFIG 1-8: 8 công tắc cấu hình
  • ZONE DISCONNECT 1-4: ngắt kết nối báo động ngõ ra Signal 1-4
  • ZONE DISCONNECT 1-8: ngắt kết nối ngõ vào zone1-8

      2. Chức năng đèn báo hiển thị trên panel trên TTBC HCP 1000:

  • TEST MODE: Đèn báo hệ thống đang ở chế độ kiểm tra
  • CONFIG MODE: Đèn báo hệ thống đang ở chế độ cấu hình
  • REMOTE FAILURE: Đèn báo lỗi hệ thống điều khiển từ xa
  • COMMON TROUBLE: Đèn báo lỗi hệ thống
  • AC. ON: Đèn báo có nguồn điện AC
  • COMMON ALARM: Đèn báo động chung
  • COMMON SUPERVISORY: Đèn giám sát chung. Khi có báo động giám sát
  • BATTERY/CHARGER TROUBLE: lỗi ac qui, bộ sạc
  • CPU FAULT: Đèn báo lỗi vi xử lý
  • GROUND FAULT: Lỗi chạm đất (tiếp địa)
  • SIGNAL TROUBLE 1-4: Đèn báo lỗi ngõ ra Signal 1-4 ( đèn vàng báo lỗi, đèn đỏ báo cháy)
  • ZONE 1-8: Đèn báo lỗi ngõ vào zone (đèn vàng báo lỗi, đèn đỏ báo cháy)

     3. Sơ đồ chân trên main fire alarm board TTBC HCP 1000:

       Hình 2: sơ đồ chân trên main fire alarm board
Hình 2: sơ đồ chân trên main fire alarm board TTBC HCP 1000

         3.1 Jumpers TTBC HCP 1000:

  • JW1: jumper cài đặt cho hoạt động Class A (Kiểu D) và việc khởi tạo mạch 3 và 4
  • JW2: jumper cài đặt cho hoạt động Class A (Kiểu D) của việc khởi tạo mạch 5 và 6
  • JW3: jumper cài đặt cho hoạt động Class A (Kiểu D) của việc khởi tạo mạch 7 và 8
  • JW4: Hủy bỏ jumper nếu module HPR-300 hoặc HDACT-9100 được cài đặt.
  • JW5: jumper cài đặt cho hoạt động Class A (Kiểu D) của việc khởi tạo mạch 1 và 2
  • JW6: Hủy bỏ jumper nếu có bất kỳ module mở rộng mạch nào được cài đặt và gắn vào mô đun cuối cùng của mạch mở rộng
 • 3.2 chân kết nối module mở rộng TTBC HCP 1000:

  • P1: kết nối hiển thị phụ
  • P2: kết nối module TPR-300 hoặc TUDACT-300A
  • P3: kết nối màng hình hiển thị
  • P4:
  • P5: kết nối với module mở rộng
  • P6: kết nối nguồn điện với module mở rộng

         3.3 Chân kết nối thiết bị đầu cuối và hỗ trợ:

Chân kết nối thiết bị đầu cuối và hỗ trợ:
                            Chân kết nối thiết bị đầu cuối và hỗ trợ TTBC HCP 1000 
  • RS-485: Kết nối hiển thị phụ
  • ALARM: Tiếp điểm báo cháy
  • TROUBLE: Tiếp điểm báo lỗi
  • SUPV : Tiếp điểm giám sát
  • 4-WIRE-A: nguồn cấp 24v DC 200mA có thể reset
  • 4-WIRE-B: nguồn cấp 24v DC 200mA có thể reset
  • IND 1-4: 4 Ngõ ra Signal
  • INI 1-8: 8 Ngõ vào zone
  • POWER SUPPLY: nguồn cấp 24v DC 1.7A cố định
  • TRL/TRB: báo sự cố từ xa