Sửa chữa hệ thống báo cháy Hochiki tại công DENIS

Sửa chữa hệ thống báo cháy Hochiki tại công DENIS

Sửa chữa hệ thống báo cháy Hochiki tại công DENIS
                   Sửa chữa hệ thống PCCC tại công ty TNHH DENIS G.M

Sau một thời gian thi công khẩn trương Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ Thuật Công Nghệ Quốc Nam đã hoàn thành dự án Cung cấp sửa chữa hệ thống báo cháy Hochiki địa chỉ tại khu công nghiệp quốc tế Protrade Xã An Tây, TX Bến Cát, Bình Dương , khắc phục và hoạt động hệ thống PCCC tại  công ty Denis Group.

Dự án sử dụng hệ thống báo cháy địa chỉ Hochiki:

  • Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki 4 Loop FN-4127
  • Hơn 200 địa chỉ bao gồm: Đầu báo khói địa chỉ ALN-V, đầu báo nhiệt địa chỉ ATJ-EA, Nút nhấn khẩn cấp báo cháy DCP-AMS và một số Module DCP-SOM-A, DCP-CZM, DCP-FRCME-M,…
  • Đầu báo khói thường SLV-24N, Đầu báo nhiệt thường DSC-EA.
  • Đầu báo khói Beam SCP-24
  • Kết nối trung tâm với hệ thống chữa cháy.

Một số hình ảnh hệ thống phòng cháy chữa cháy tại công ty DENIS

 

Sửa chữa hệ thống báo cháy Hochiki tại công DENIS
                                    Thay thế bộ nguồn trung tâm báo cháy FN-4127

 

Sửa chữa hệ thống báo cháy Hochiki tại công DENIS
                                        Khắc phục lỗi chạy lại hệ thống báo cháy

 

Sửa chữa hệ thống báo cháy Hochiki tại công DENIS
                                  Kết nối với hệ thống chữa cháy tự động