Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200

Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200

Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200
                    Trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200

Giới thiệu chung:

Trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200 được chia làm 8 vùng có thể mở rộng lên đến 32 vùng báo cháy; mỗi vùng có thể lắp tối đa 32 đầu báo như FD-8010, FD-8020, FD-8030. Trung tâm báo cháy có nhiều ngõ ra đa dạng dễ dàng lập trình.

Bao gồm:

  • 8 – 32 ngõ vào
  • 3 ngõ xuất tiếp điểm: 2 ngõ relay và 1 ngõ fault
  • 3 ngõ xuất nguồn 28V
  • 2 ngõ chuông 24V-500mA

Hướng dẫn lập trình cài đặt ngõ ra cho trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200

Chọn Phím có biểu tượng để mở Menu

Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200
       Phím Menu

chọn số 06 System funtion để truy cập vào hệ thống

Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200
                     Chọn System funtions

Chọn số 09 Set Parameter để cài đặt thông số

Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200
                          Set Parameter

Nhập mật khẩu 0000 để truy cập vào cài đặt hệ thống

                             Nhập Password

Chọn 01 Lines để mở phần cài đặt đường Line

Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200
                        Chọn Lines

Chọn số từ 01 đến 32 để vào Line cần Lập trình

Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200
                    Chọn Line cần lập trình

 

Chọn thời gian chuyển báo cháy từ firephase 1 qua firephase 2 tối thiểu 1 giây và tối đa là 120 giây

Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200
                  Cài thời gian F1 – F2

 

Chọn số 09 Control output F2 để cài đặt ngõ ra xuất điện áp cho Firephase 2

Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200
                          Control Outs F2

 

 

Chọn dòng cho ngõ ra

Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200
                       Chọn Current Fire1

Chọn số 10 và 11 để cài đặt ngõ ra relay Firephase 1 và relay Firephase 2

 

Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200
                       Cài ngõ Relay

 

 

Tin tức mới