Hướng dẫn các bước truy cập vào tủ FireNET (Level 1, 2, 3) các chức năng cơ bản

I. Access Level 1 TTBC FireNET 

Access Level 1
Access Level 1

FireNET Khi bảng điều khiển FireNET Plus ở trạng thái chờ bình thường.  Dèn LED bật nguồn AC màu xanh lá cây sẽ sáng và ngày. Giờ hiển thị trên màn hình LCD. Chế độ chờ thông thường được coi là cấp độ truy cập 1. Một số thao tác rất cơ bản có thể được thực hiện trong cấp độ truy cập 1. Bằng cách chỉ cần nhấn (các) nút tương ứng trên các điều khiển bảng mặt trước.

II. Access Level 2

Access Level 2
Access Level 2

 

Muốn điều khiển bảng điều khiển FireNet yêu cầu người dùng vào chế độ vận hành an toàn hơn có tên Access Level 2. Chế độ vận hành an toàn này ngăn chặn các cá nhân trái phép vận hành hệ thống báo cháy FireNET

Thao tác:

 • Nhấn bất kỳ phím mũi tên điều hướng để bật bảng điều khiển.
 • Sử dụng các phím mũi tên nhập mã 5 chữ số. Giá trị chữ số chỉ 1 – 4 và tương ứng với giá trị trên mỗi phím mũi tên. (Lên = 1, Phải = 2, Xuống = 3, Trái = 4) Mặc định của nhà máy đối với mã truy cấp độ 2 là 22222.
 • Bấm phím Enter. Màn hình đồ họa mặt trước sẽ xác nhận bạn đang ở cấp độ 2.
 • Nếu không có hoạt động nào trong 120 giây trên bảng điều khiển phía trước khi hệ thống ở chế độ vận hành cấp 2 truy cập, hệ thống sẽ hết thời gian và tự động trở lại chế độ vận hành cấp 1 truy cập.
 • Cũng có thể sử dụng khóa Enable Access ở phía trước bảng điều khiển để vào cấp độ truy cập 2. Chỉ cần vặn khóa sang phải là có thể truy cập mức 2 của tủ.

LƯU Ý: Bảng điều khiển FireNET sẽ KHÔNG hết thời gian ở cấp 2 khi sử dụng phím. Hãy chắc chắn trả lại chìa khóa về vị trí TẮT và tháo nó ra khi không sử dụng.

Main menu
Main menu

1. Disablements:

Disablements Menu
 • DISABLE LOOPS: Vô hiệu hóa ngõ vào loop 1, 2, 3,4. Có giới hạn thời gian hoặc không giới hạn thời gian.
 • DISABLE ZONES :Vô hiệu hóa một khu vực sẽ vô hiệu hóa tất cả các điểm được chỉ định cho khu vực đó (1-500). Có giới hạn thời gian hoặc không giới hạn thời gian.
 • DISABLE ADDRESSES: Mỗi thiết bị trên SLC trên hệ thống được gán một địa chỉ duy nhất. Trong một số trường hợp, thiết bị SLC loop cũng có thể có địa chỉ phụ. Sử dụng lệnh vô hiệu hóa địa chỉ, người dùng có thể vô hiệu hóa bất kỳ địa chỉ đơn lẻ nào trên hệ thống.
 • DISABLE AUDIBLE DEVICES: cho phép người dùng vô hiệu hóa tất cả các đầu ra NAC, SOM và ASB (ASBL) cục bộ trên hệ thống.
 • DISABLE PANEL I/O: vô hiệu hóa đầu vào hoặc đầu ra của bảng điều khiển riêng lẻ. bao gồm các mạch thiết bị thông báo riêng (NAC), relay và nút chức năng lập trình.
 • VIEW & RESTORE DISABLED FEATURES: Xem & Khôi phục thiết bị được sử dụng để nhanh chóng tìm kiếm bất kỳ sự cố hệ thống nào và đặt lại chúng về trạng thái bình thường.

2. VIEW DEVICES:

VIEW DEVICES
VIEW DEVICES

Tùy chọn menu View Devices cho phép người dùng xem mọi thiết bị có trên  SLC loop. Đối với mỗi thiết bị, màn hình bảng sẽ cho biết loại thiết bị, zone và văn bản vị trí.

Ngoài ra, các thiết bị tương tự như đầu báo khói và nhiệt cũng sẽ được hiển thị với giá trị tương tự hiện tại của chúng. Giá trị tương tự này có thể hữu ích trong việc xác định xem máy dò khói có cần vệ sinh hay không.

Đối với các thiết bị đầu vào không tương tự, trạng thái hiện tại sẽ được hiển thị là Tắt hoặc Bật. Đối với các thiết bị đầu ra không tương tự, trạng thái hiện tại sẽ được hiển thị là Tắt hoặc Đã kích hoạt.

VIEW DEVICES:
VIEW DEVICES:

Hình trên cho thấy thiết bị đầu báo nhiệt có địa chỉ 02 thuộc zone 1 loop 1 đang ở trạng thái bình thường.

3. Menu test zone

Test Zones được sử dụng để kiêm tra zone nhanh chóng và dễ dàng thực hiện các kiểm tra lỗi thiết bị  hệ thống định kỳ.

4. Set System Time

 Set System Time
Set System Time

Tùy chọn menu phụ này được sử dụng để điều chỉnh đồng hồ bên trong FireNET. Điều quan trọng là đảm bảo đồng hồ chính xác để các sự kiện được ghi trong nhật ký sự kiện. Được ghi lại với thời gian chính xác.

5. Sensor Maintenance Early Warning

Tùy chọn này được nhân viên dịch vụ sử dụng để xác định các cảm biến cần bảo trì, vệ sinh hoặc thay thế.

III. Entering Access Level 3

Access Level 3
Access Level 3

Thao tác

Access Level 3
Access Level 3
 • Để vào chế độ vận hành cấp 3, trước tiên bạn phải nhập cấp độ truy cập 2.
 • Để vào cấp độ truy cập 3, hãy làm theo các bước sau:
 • Nhấn phím mũi tên bất kỳ để bật bảng điều khiển.
 • Sử dụng các phím mũi tên, nhập mã 5 chữ số cho Cấp truy cập 2. Bạn chỉ có thể sử dụng các giá trị chữ số là 1-4. Các phím mũi tên lên / xuống biểu thị các giá trị 1-4. Lên = 1, Phải = 2, Xuống = 3 và Trái = 4. Mã cấp 2 truy cập mặc định là 22222.
 • Bấm phím Enter. Màn hình đồ họa mặt trước sẽ xác nhận bạn đang ở Cấp độ 2.
 • Nhấn phím mũi tên phải để truy cập Menu chính của Cấp độ 2.
 • Bấm phím mũi tên xuống cho đến khi Access Level 3 được tô sáng bằng mũi tên hình tam giác ở bên trái của nó. Nhấn phím mũi tên phải để chọn Cấp độ 3.
 • Sử dụng các phím mũi tên, nhập mã 5 cấp truy cập 5 chữ số. Giá trị chữ số chỉ là 1-4. Mã cấp 3 truy cập mặc định là 33333.
 • Nhấn Enter.

1. Edit Configuration

Edit Configuration
Edit Configuration

Edit Suppliers Name:

Tên nhà cung cấp được hiển thị trên màn hình trạng thái LCD ở mặt trước trong hoạt động bình thường.  Ngay dưới thông tin thời gian / ngày ở phía trên màn hình.

Edit General Alarm Mode:

FireNET  có thể được lập trình để hoạt động ở hai chế độ chuông khác nhau. Chế độ chuông phổ biến kích hoạt tất cả các mạch thiết bị thông báo bằng âm thanh và hình ảnh. Khi báo cháy được kích hoạt. Đây là chế độ mặc định của bảng điều khiển.

Chế độ chuông của Zonal ‘chỉ kích hoạt các thiết bị thông báo và hình ảnh được lập trình vào cùng khu vực với thiết bị gây ra báo động.

Edit I/O:
 • Tùy chọn menu EDIT I / O cho phép người dùng đặt các thuộc tính của tất cả các mạch đầu vào và đầu ra của bảng điều khiển FireNET. Chọn EDIT I / O sẽ hiển thị một menu phụ. Cho người dùng lựa chọn bảng điều chỉnh Chỉnh sửa I / O và hoặc Chỉnh sửa từ xa I / O
 • Edit Panel Inputs: Chọn đầu vào Bảng chỉnh sửa của bảng điều khiển, cho phép người dùng chỉnh sửa các đặc điểm đầu vào của nút Chức năng lập trình. Đầu vào này có các thuộc tính sau có thể được chỉnh sửa: Touble  input, Programmable, Prog  input 1,2,3,  Sil. Alarm input, Continuous  input, Int input, Reset input
 • Edit Panel Outputs: Chọn đầu ra của bảng chỉnh sửa của bảng điều khiển, cho phép người dùng chọn và chỉnh sửa các mạch đầu ra của bảng: NAC circuit 1, NAC circuit 2, NAC circuit 3, NAC circuit 4, Auxiliari, Fire 1 Contact, Fire 2 Contact, Fire Routing, Prog Output, Troule Contact, Trouble Routing,
 • Edit Default Pattern : Chỉnh sửa mẫu mặc định của nhà sản xuất cho phép bạn chọn mẫu đầu ra mạch NAC trên tủ. Các tùy chọn có sẵn là Continuos, Temporal và March. Mặc định là tạm thời.
 • Edit Alarm Verification: Giá trị thời gian xác minh cảnh báo có thể được đặt trong khoảng từ 5 đến 60 giây.
 • Edit AC Fail Report Delay: Giá trị thời gian trễ của báo cáo AC Fail có thể được đặt trong khoảng từ 0 đến 180 phút. Giá trị mặc định là 60 phút.
Edit Remote I/O:

Địa chỉ bảng I / O 1 – 32 có thể được chọn trong menu này. Kênh đầu vào có thể được chỉnh sửa trong menu này. Các thuộc tính lập trình giống như được mô tả trong menu nhập bảng.

 • Add / Edit Dialer: thêm hoặc chỉnh sửa trình quay số.
Add/Delete Device:

Tùy chọn Menu THÊM / XÓA cho phép người dùng thêm hoặc xóa thiết bị lặp SLC loop vào vòng lặp.

Edit Device Attributes:

Edit Device Attributes:
Edit Device Attributes:

cho phép đặt các thuộc tính cụ thể cho từng thiết bị vòng lặp SLC trên hệ thống: Đặt Zone, Văn bản hiển thị, loại cảm biến, chức năng báo cháy hoặc giám sát.

Auto Learn:

Auto Learn được dùng để nhanh chóng xác định và đăng ký tất cả các thiết bị vòng lặp SLC trên bảng điều khiển FireNET. cũng như cấu trúc bên trong bảng điều khiển

Khi Auto Learn được chạy, bảng điều khiển sẽ tìm kiếm từng loop trong 2 vòng SLC có thể cho các thiết bị SLC. Khi tìm thấy một thiết bị, nó sẽ xác định loại thiết bị đó và tạo một cấu hình cơ bản cho thiết bị đó. Trình cài đặt sau đó có thể quay lại và tùy chỉnh cấu hình cho phù hợp.

CẢNH BÁO: Chạy Auto Learn sẽ xóa tất cả các chương trình hệ thống.

2. Set time:

Set time:
Set time:

Tùy chọn menu SET TIMES cho phép trình cài đặt đặt thời gian hiệu chỉnh đầu dò khói, thời gian độ nhạy ngày / đêm và cài đặt thời gian tắt báo động âm thanh cho bảng điều khiển.

3. View Print Event Log

Lệnh menu View Print Event Log cho phép người dùng xem nhật ký bộ nhớ 500 sự kiện của hệ thống. Bất kỳ điều kiện nào bên ngoài hoạt động của bảng điều khiển thông thường sẽ tạo ra một mục vào nhật ký sự kiện. Nhật ký sự kiện là một công cụ rất hữu ích để khắc phục sự cố hệ thống. Hoặc xác minh rằng một số hoạt động nhất định, như Fire Drills đã diễn ra.

4. Print Configuration

cho phép người dùng  in nhật ký bộ nhớ sự kiện của hệ thống.

5. System Disablements

 System Disablements
System Disablements

cho phép đặt vô hiệu hóa hệ thống, máy in, tiếng còi bíp trên tủ, lỗi chạm đất và đặt cấp độ truy cấp để tắt báo động.

6. Loop Data Test

 Loop Data Test
Loop Data Test

Kiểm tra dữ liệu các thiết bị trên SLC loop.