Dụng cụ thử đầu báo nhiệt Solo 424

Dụng cụ thử đầu báo nhiệt Solo 424

Dụng cụ thử đầu báo nhiệt Solo 424
                                           Dụng cụ thử đầu báo nhiệt Solo 424

Mô tả

Dụng cụ thử đầu báo nhiệt Solo 424 là thiết bị kiểm tra đầu báo nhiệt. Dùng điện 220V và kết nối với khu vực cần thử đầu báo. Solo cho phép khoảng cách tối đa 9 mét. Solo 424 sử dụng công nghệ cao đã đạt tiêu chuẩn UL. Nó chỉ tạo một chùm năng lượng tập trung trực tiếp hướng tới đầu báo cảm biến.

Dụng cụ thử đầu báo nhiệt Solo 424
                                                     Thiết bị thử đầu báo nhiệt Solo 424

Thông số kỹ thuật

  • Phù hợp với nhiều loại đầu báo nhiệt như; UniPOS, Hochiki, GST, Horing, Chungmie, Detectomat, Boss, Cooper,…
  • Suits fixed temperature, rate-of-rise and combination detectors up to 194°F / 90°C
  • Lightweight and simple to use
  • Universal design suits widest range of detectors
  • Designed for use at height, at angles and low level
  • Supplied with 5m / 16ft cable
  • Product Code: Solo 424-001