Cung cấp hỗ trợ lập trình hệ thống báo cháy Hochiki trạm biến áp Châu Thành – Hậu Giang

Cung cấp hỗ trợ lập trình hệ thống báo cháy Hochiki trạm biến áp

Châu Thành – Hậu Giang

Cung cấp hỗ trợ lập trình hệ thống báo cháy Hochiki trạm biến áp Châu Thành - Hậu Giang
Cung cấp hỗ trợ lập trình hệ thống báo cháy Hochiki trạm biến áp Châu Thành – Hậu Giang

Sau một thời gian thi công khẩn trương Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ Thuật Công Nghệ Quốc Nam đã hoàn thành dự án Cung cấp hỗ trợ lập trình hệ thống báo cháy Hochiki trạm biến áp Châu Thành – Hậu Giang địa chỉ tại khu công nghiệp Nam Sông Hậu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang , lập trình và đưa vào hoạt động hệ thống PCCC tại  trạm biến áp 110KV.

Dự án sử dụng hệ thống báo cháy địa chỉ Hochiki:

  • Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki 2 Loop FN-2127
  • Đầu báo khói địa chỉ ALN-V, đầu báo nhiệt địa chỉ ATJ-EA, Nút nhấn khẩn cấp báo cháy DCP-AMS và một số Module DCP-SOM-A, DCP-CZM, DCP-FRCME-M,…
  • Đầu báo khói kết hợp nhiệt SLR-24H, Đầu báo nhiệt thường DSC-EA.
  • Và đầu báo nhiệt chống nổ  FFH-2E060/70/80/90
  • Kết nối hệ thống camera giám sát.

Một số hình ảnh hệ thống phòng cháy tại trạm biến áp 110KV Huyện Châu Thành Tỉnh Hậu Giang

Cung cấp hỗ trợ lập trình hệ thống báo cháy Hochiki trạm biến áp Châu Thành - Hậu Giang
                    Hệ thống điều khiển trạm biến áp Châu Thành – Hậu Giang

 

Cung cấp hỗ trợ lập trình hệ thống báo cháy Hochiki trạm biến áp Châu Thành - Hậu Giang
  Lắp đặt đầu báo nhiệt chống nổ FFH-2E060/70/80/90

 

Cung cấp hỗ trợ lập trình hệ thống báo cháy Hochiki trạm biến áp Châu Thành - Hậu Giang
Trạm biến áp Châu Thành – Hậu Giang

 

Cung cấp hỗ trợ lập trình hệ thống báo cháy Hochiki trạm biến áp Châu Thành - Hậu Giang
  Lập trình trung tâm báo cháy Hochiki FN-2127