-

Phần mềm giám sát đồ họa GST GMC

Phần mềm giám sát đồ họa GST GMC

Mã sản phẩm: GST GMC
Hãng sản xuất:
Xuất xứ:
van nen">van nen 18/05/2015

Thông tin chi tiết

Phần mềm giám sát đồ họa GST GMC

Sơ đồ hệ thống báo cháy
Sơ đồ hệ thống báo cháy

Phần mềm giám sát đồ họa GST GMC

THÔNG TIN CHI TIẾT: PHẦN MỀM GIÁM SÁT ĐỒ HỌA GST GMC

– Màu sắc điều khiển đồ họa và hiển thị hệ thống, cung cấp một hoàn chỉnh cửa sổ trên các hệ thống phát hiện cháy và thiết bị phụ trợ.
– Tương thích với tất cả các hệ thống báo cháy địa chỉ GST.
– Kiểm soát mật khẩu đa cấp cho quản lý hệ thống thuận tiện.
– PC not included.

Tin tức mới