Dụng cụ thử đầu báo khói

Dụng cụ thử đầu báo khói

Mã sản phẩm: AH-03128,AH-07128

Thông tin chi tiết

DỤNG CỤ THỬ ĐẦU BÁO KHÓI

Dụng cụ thử đầu báo
                                                              Dụng cụ thử đầu báo

MÔ TẢ: DỤNG CỤ THỬ ĐẦU BÁO KHÓI

– Dụng cụ thử đầu báo khói dụng cụ thử này rất linh hoạt. Nó có năm phần và có thể mở rộng từ 1.44M đến 5m.

– Thích hợp dùng để kiểm tra các đầu báo ở trên cao như nhà xưởng hoặc những đầu báo lắp đặt ở trên cao mà không cần phải dùng thang hoặc bắt dàn giáo giúp tiết kiệm được thời gian.

AH-03128

– Cực mở rộng trên các tàu thử nghiệm cho phép người dùng dễ dàng tiếp cận với các đầu dò.

– Ngọn đuốc khí kèm theo nhiệt độ của nó có thể được điều chỉnh.

– Dụng cụ thử đầu báo khói có thể dùng để test đầu báo khói khoảng 500 lần.

AH-07128

– Sử dụng với model 8011, AH-0715 và 8016.

Dụng cụ thử đầu báo
                                                     Dụng cụ thử đầu báo

2015-05-27_090124