Đầu phun sprilker các loại

Đầu phun Sprinkler Tyco quay lên, xuống TY315/325, Đầu phun Spinkler Tyco cạnh tường ngang dọc 3351/3451,