Đầu báo nhiệt Horing

đầu báo nhiệt cố định AH-9920CE, đầu báo nhiệt gia tăng AHR-871