Đầu báo khói địa chỉ GST

đâu fbaos khói,nhiệt,khói nhiệt kết hơp, đầu báo khói beam GST, I9102,I9101,I9103,I9105R