Đầu báo khói Chungmei

đầu báo khói 12V CM-WT12L, đầu báo nhiệt gia tăng 24V CM-WS19L, đầu báo khói quang 24VCM-WT32L