Chuông đèn nút nhấn Horing

chuông đèn nút nhấn Horing AH-0217, NQ418