Chuông đèn nút nhấn địa chỉ Hochiki

Nút nhấn địa chỉ Hochiki DCP-AMS, chuông báo cháy FBB-150,