Chuông đèn nút nhấn địa chỉ GST

nút nhấn khẩn địa chỉ GST DI-9204, chuông báo cháy GST GST-JL, còi đèn báo cháy kết hợp DC-9402,