Báo cháy Horing

Báo cháy Horing đầu báo khói quang 24V AH-0311-2, chuông đèn nút nhấn Horing AH-0217, NQ418 trung tâm báo cháy 5 kênh QA5..